آمار کوپنهای تخفیف صادر شده برای
نام موبایل کوپن نوع تخفیف تاریخ ساعت
شیما سروری 09330919801 TK-1547283148 عادی 1397/10/22 12:22
شادی هادی نژاد 09120825265 TK-1563787951 عادی 1398/04/31 14:02
ندا توكلي 09128999015 TK-1563891558 عادی 1398/05/01 18:49
حسین زاده 09191224083 TK-2141299 عادی 1398/06/02 14:38
# نام موبایل کوپن نوع تخفیف تاریخ ساعت
۱ شیما سروری 09330919801 TK-1547283148 عادی ۱۳۹۷-۱۰-۲۲ ۱۲:۲۲
۲ شادی هادی نژاد 09120825265 TK-1563787951 عادی ۱۳۹۸-۰۴-۳۱ ۱۴:۰۲
۳ ندا توكلي 09128999015 TK-1563891558 عادی ۱۳۹۸-۰۵-۰۱ ۱۸:۴۹
۴ حسین زاده 09191224083 TK-2141299 عادی ۱۳۹۸-۰۶-۰۲ ۱۴:۳۸
شماره موبایل گیرنده پیامک
مشاهده نتیجه ارسال پیامک
کمک نیاز دارید؟
چت از طریق واتساپ