استان قم

قم - بلوار کارگر - خیا...
تعیین نشده 75 - 600 مهمان
قم - خيابان شهيد لواسا...
تعیین نشده 50 - 600 مهمان
قم ، میدان امام ، بلوا...
اقتصادی $$$$ 350 - 800 مهمان
قم ،بلوار امین، روبروی...
تعیین نشده 50 - 1000 مهمان
قم - میدان امام - میدا...
تعیین نشده 300 - 700 مهمان
قم، بلوار امام رضا از ...
تعیین نشده 400 - 600 مهمان
قم ، بلوار الغدیر ، قب...
تعیین نشده 50 - 1500 مهمان

استان قم با ارتباط نزدیک به اهمیت دینی و تاریخی ایران، مجموعه‌های پذیرایی زیبا و متنوعی برای برگزاری مراسمات فراهم کرده است. این مجموعه‌های پذیرایی در استان قم، با هماهنگی با ارزش‌های دینی و فرهنگی، مکان‌هایی زیبا و مناسب برای برگزاری مراسمات مختلف ارائه می‌دهند.

 

 

 

 

لینک‌های مفید