آمار کوپنهای تخفیف صادر شده برای
نام موبایل کوپن نوع تخفیف تاریخ ساعت
مهشید سادات میرغضنفری 09122998632 TK-1548310352 عادی 1397/11/04 09:42
کریمی 09196388682 TK-1555791336 عادی 1398/02/01 00:45
افشانی 09120190973 TK-1560166214 عادی 1398/03/20 16:00
مرجان بیگی 09105949606 TK-1560933373 عادی 1398/03/29 13:06
تفرشی 09361895114 TK-1561378616 عادی 1398/04/03 16:46
الهام خسرواني 09123408186 TK-1844341 عادی 1398/05/30 04:09
# نام موبایل کوپن نوع تخفیف تاریخ ساعت
۱ مهشید سادات میرغضنفری 09122998632 TK-1548310352 عادی ۱۳۹۷-۱۱-۰۴ ۰۹:۴۲
۲ کریمی 09196388682 TK-1555791336 عادی ۱۳۹۸-۰۲-۰۱ ۰۰:۴۵
۳ افشانی 09120190973 TK-1560166214 عادی ۱۳۹۸-۰۳-۲۰ ۱۶:۰۰
۴ مرجان بیگی 09105949606 TK-1560933373 عادی ۱۳۹۸-۰۳-۲۹ ۱۳:۰۶
۵ تفرشی 09361895114 TK-1561378616 عادی ۱۳۹۸-۰۴-۰۳ ۱۶:۴۶
۶ الهام خسرواني 09123408186 TK-1844341 عادی ۱۳۹۸-۰۵-۳۰ ۰۴:۰۹
شماره موبایل گیرنده پیامک
مشاهده نتیجه ارسال پیامک
کمک نیاز دارید؟
چت از طریق واتساپ