هدیه دادن به عروس و داماد در جدول

هدیه خانواده عروس به داماد در بله برون
راهنمای خرید هدیه برای عروس و داماد
هدیه خانواده داماد به عروس
هدیه دادن پول نقد به عروس و داماد
کادو عقد محضری

هدیه دادن به عروس و داماد در جدول را رونما هم می‌نامند و بارها شده که در حل جدول این مورد سوال بسیاری از علاقه مندان بوده است.
رونما را می‌توان این گونه نیز بیان کرد: به هدیه ای می‌گویند که به نو عروس و تازه داماد داده می‌شود که همان هدیه پاگشا هم است.
چشم روشنی عروس یا پاگشا به هدیه‌ای می‌گویند که به تازه عروس و دامادها نسبت داده می‌شود که معمولا بزرگترهای فامیل با دعوت از عروس و داماد به منزلشان آن را به عزیزشان می‌دهند

لینک‌های مفید