ازدواج در دین زرتشت

10 آهنگ زیبا مناسب جشن حنابندان
برگزاری مراسم عقد در روزهای خاص ایرانی باستانی
نحوه انجام عقد آریایی

ازدواج در دین زرتشت دو مرحله دارد، چه پارسی و چه ایرانی. در مرحله اول، عروس و داماد و سرپرستان آنها قرارداد ازدواج امضا می کنند. مرحله دوم، خدمات پس از آن اعیاد و جشن ها است که به طور سنتی از 3 تا 7 روز طول می کشد.

در طول مراسم، اقوام زن متاهل، یک روسری (امروزه معمولاً سفید) بر سر زوج می‌گیرند. همزمان دو قند متبلور به هم مالیده می شوند تا زندگی زوجین شیرین شود.

سپس دو قسمت از روسری را با نخ و سوزن به هم می دوزند تا نمادی از اتحاد زن و شوهر تا پایان عمر باشد.

به طور سنتی، عروس و داماد هر دو لباس سفید می پوشند. رنگ سفید در ازدواج در دین زرتشت نماد پاکی است.

لینک‌های مفید