فیلم/ دف نوازی تالار

در مراسم‌ عروسی ایرانی دف نوازی در تالار عروسی و باغ تالار موردی است که از دیرباز همراه ایرانیان بوده به تازگی به عنوان سنتی جدانشدنی همواره حضور خود را به همگان نشان داده است و زیبایی خاصی را به مراسم عروسی اضافه کرده است.