باغ تالار ورسای/ فیلم و کلیپ جدید

مجموعه تشریفاتی ورسای میزبان جشن های عقد، عروسی و نامزدی؛ باغ تالار ورسای همچنین فضای جداگانه و اختصاصی بسیار زیبا با لوکیشن های مختلف جهت عکاسی عروس و داماد در اختیار دارد. لوکیشن عکاسی ونیزی این باغ عمارت بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

جهت اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر کلیک کنید:

باغ تالار ورسای

ویدیو کلیپ باغ ورسای/ فیلم باغ تالار کاخ ورسای