فیلم/ اجرای پروتکل های بهداشتی توسط تالارداران

طی هماهنگی صورت گرفته یک ویدئو از نحوه آماده سازی تالارها جهت برگزاری مراسمات و جشن های عروسی آماده شده که در آن نحوه رعایت پروتکل های بهداشتی آورده شده است.