کلیپ عمارت باغ همای

فیلم و ویدیو کوتاه معرفی عمارت همای احمدآباد مستوفی؛ با مشاهده فیلم باغ عمارت همای می‌توانید جزییات بیشتری از این باغ ۱۰ هزار متر مربعی را مشاهده نمایید.