فیلم/ باغ عکاسی عروسی و سالن عقد بهاران (شهریار)

مجموعه ای زیبا و شیک در شهریار تهران . سالن عقد امکان عکاسی عروسی بخصورت تخصصی را دارد.

همچنین این مجموعه، فضایی جداگانه جهت میزبانی از جشن های عقد و عروسی دارد.