ویدیو / اعتراض تالار داران در مقابل وزارت بهداشت

در سومین تجمع تالار داران نسبت به تعطیلی چندین ماهه این صنف در مقابل وزارت بهداشت جمعی از صاحبان کسب و کار حضور داشتند. پیش از این تجمع دیگری در مقابل اداره اصناف و مجلس نیز برگزار شده بود.