آمار کوپنهای تخفیف صادر شده برای
نام موبایل کوپن نوع تخفیف تاریخ ساعت
شمس 09124405892 TK-1552298740 عادی 1397/12/20 13:35
یوسفی 09352382677 TK-1555711111 عادی 1398/01/31 02:28
مونا عظیمی 09126347856 TK-1556031555 عادی 1398/02/03 19:29
وحید بختیاری 09128303440 TK-1559375643 عادی 1398/03/11 12:24
حمید عرب کرمانی 09124894011 TK-1560319030 عادی 1398/03/22 10:27
مرضیه کریمی 09124204374 TK-1562605090 عادی 1398/04/17 21:28
رنجبر 09193038386 TK-1563362482 عادی 1398/04/26 15:51
قنبری 09396832001 TK-1563509782 عادی 1398/04/28 08:46
امید مرادی 09124883525 TK-1314853 عادی 1398/05/24 01:04
ميرزايي 09128389540 TK-1584345 عادی 1398/05/27 03:55
وحید حسینی 09331688478 TK-2008987 عادی 1398/06/01 01:53
سارا 09371212994 TK-2855163 عادی 1398/06/10 20:56
# نام موبایل کوپن نوع تخفیف تاریخ ساعت
۱ شمس 09124405892 TK-1552298740 عادی ۱۳۹۷-۱۲-۲۰ ۱۳:۳۵
۲ یوسفی 09352382677 TK-1555711111 عادی ۱۳۹۸-۰۱-۳۱ ۰۲:۲۸
۳ مونا عظیمی 09126347856 TK-1556031555 عادی ۱۳۹۸-۰۲-۰۳ ۱۹:۲۹
۴ وحید بختیاری 09128303440 TK-1559375643 عادی ۱۳۹۸-۰۳-۱۱ ۱۲:۲۴
۵ حمید عرب کرمانی 09124894011 TK-1560319030 عادی ۱۳۹۸-۰۳-۲۲ ۱۰:۲۷
۶ مرضیه کریمی 09124204374 TK-1562605090 عادی ۱۳۹۸-۰۴-۱۷ ۲۱:۲۸
۷ رنجبر 09193038386 TK-1563362482 عادی ۱۳۹۸-۰۴-۲۶ ۱۵:۵۱
۸ قنبری 09396832001 TK-1563509782 عادی ۱۳۹۸-۰۴-۲۸ ۰۸:۴۶
۹ امید مرادی 09124883525 TK-1314853 عادی ۱۳۹۸-۰۵-۲۴ ۰۱:۰۴
۱۰ ميرزايي 09128389540 TK-1584345 عادی ۱۳۹۸-۰۵-۲۷ ۰۳:۵۵
۱۱ وحید حسینی 09331688478 TK-2008987 عادی ۱۳۹۸-۰۶-۰۱ ۰۱:۵۳
۱۲ سارا 09371212994 TK-2855163 عادی ۱۳۹۸-۰۶-۱۰ ۲۰:۵۶
شماره موبایل گیرنده پیامک
مشاهده نتیجه ارسال پیامک
کمک نیاز دارید؟
چت از طریق واتساپ