آمار کوپنهای تخفیف صادر شده برای
نام موبایل کوپن نوع تخفیف تاریخ ساعت
ایدا رضوانی 09012679241 TK-1562952502 عادی 1398/04/21 21:58
شقايق طلوعي 09364365530 TK-1563605116 عادی 1398/04/29 11:15
الهام نجفي 09377446188 TK-1563795871 عادی 1398/04/31 16:14
کتابت 09122072913 TK-1564373339 عادی 1398/05/07 08:38
تست 09121111111 TK-604663 عادی 1398/05/15 19:47
تست 09121111111 TK-604667 عادی 1398/05/15 19:47
تست 09121111111 TK-604672 عادی 1398/05/15 19:47
فاطمه مرادی 09109409098 TK-2499375 عادی 1398/06/06 18:06
مصطفی 09389857950 TK-2654131 عادی 1398/06/08 13:05
قربانی 09382325282 TK-3961849 عادی 1398/06/23 16:20
# نام موبایل کوپن نوع تخفیف تاریخ ساعت
۱ ایدا رضوانی 09012679241 TK-1562952502 عادی ۱۳۹۸-۰۴-۲۱ ۲۱:۵۸
۲ شقايق طلوعي 09364365530 TK-1563605116 عادی ۱۳۹۸-۰۴-۲۹ ۱۱:۱۵
۳ الهام نجفي 09377446188 TK-1563795871 عادی ۱۳۹۸-۰۴-۳۱ ۱۶:۱۴
۴ کتابت 09122072913 TK-1564373339 عادی ۱۳۹۸-۰۵-۰۷ ۰۸:۳۸
۵ تست 09121111111 TK-604663 عادی ۱۳۹۸-۰۵-۱۵ ۱۹:۴۷
۶ تست 09121111111 TK-604667 عادی ۱۳۹۸-۰۵-۱۵ ۱۹:۴۷
۷ تست 09121111111 TK-604672 عادی ۱۳۹۸-۰۵-۱۵ ۱۹:۴۷
۸ فاطمه مرادی 09109409098 TK-2499375 عادی ۱۳۹۸-۰۶-۰۶ ۱۸:۰۶
۹ مصطفی 09389857950 TK-2654131 عادی ۱۳۹۸-۰۶-۰۸ ۱۳:۰۵
۱۰ قربانی 09382325282 TK-3961849 عادی ۱۳۹۸-۰۶-۲۳ ۱۶:۲۰
شماره موبایل گیرنده پیامک
مشاهده نتیجه ارسال پیامک
کمک نیاز دارید؟
چت از طریق واتساپ