# نام تالار تخفیف تخفیفات لحظه اخر حداکثر ظرفیت %
۱  
۲  
۳  
۴  
۵